MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Leveringsvoorwaarden

1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MeijsNatuurBoeken.com aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet. MeijsNatuurBoeken.com behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2 Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle prijsopgaven van MeijsNatuurBoeken.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Prijzen kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen door uitgevers, verzendkosten en valutaschommelingen.

Alle aanbiedingen van MeijsNatuurBoeken.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat en kleurverschillen van de afgebeelde producten.

3 Prijzen en betalingen

Na ontvangst van de boeken maakt de klant het verschuldigde bedrag, incl. verzendkosten, vermeld op de bijgevoegde factuur over naar de girorekening van MeijsNatuurBoeken. Deze girorekening staat eveneens vermeld op de factuur.

4 Verzendkosten

De werkelijke verzendkosten worden in rekening gebracht. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelde titels/boeken.

5 Leveringen

Hoewel we een groot aantal titels op voorraad hebben, is het mogelijk dat de door u gewenste titel niet voorradig is. Daarom wordt u bij een bestelling geïnformeerd over de levertijd van de titel. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 Overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) is MeijsNatuurBoeken.com niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

MeijsNatuurBoeken.com is gevestigd te Limbricht, Hinschenveld 7, 6141 CH. Het BTW identificatienummer is NL0674.75.371.B01. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.