MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Landschappelijk Nederland, Fysische geografie van Nederland; met cd-rom
AuteursHenk Berendsen, Esther Stouthamer (eindredactie)
UitgeverVan Gorcum
Prijs € 45,50
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2008 4e herziene druk + cd-rom
ISBN9789023248538
252 pagina′s

Het Nederlandse landschap is zeer gevariëerd. Tussen het Zuid-Limburgse lössgebied en het Waddengebied bevinden zich uiteenlopende landschappelijke regio’s. Het landschapsuiterlijk is voor een groot deel door de mens bepaald, maar toch spelen fysische grenzen nog een belangrijke rol. Verschillen in de ondergrond (gesteente en reliëf), bodem en waterhuishouding geven aanleiding tot de grote verscheidenheid van het Nederlandse landschap. In dit boek worden dertien fysisch-geografische regio’s beschreven. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende landschapsfactoren en van de relaties tussen ondergrond, bodem en waterhuishouding, en tussen landgebruik en de overige geofactoren. Per regio wordt kort ingegaan op het uiterlijk van het landschap, de ontwikkelingsgeschiedenis, de hydrologische situatie, de oorspronkelijke begroeiing en het huidige landgebruik, de bodem, en de historisch-geografische ontwikkeling van nederzettingen en verkavelingen. Dit schitterend geïllustreerde boek verwijst op vele plaatsen naar topografische, geologische en bodemkundige kaarten. Mede daardoor is het zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden. Het boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nederlandse landschap. Deze derde druk van ‘Landschappelijk Nederland’ is geheel herzien en up-to-date gemaakt. Nieuwe figuren zijn toegevoegd, de literatuurverwijzing is uitgebreid en er is een CD-ROM toegevoegd met powerpoint presentaties. De CD-ROM bevat alle figuren uit het boek in kleur en een groot aantal landschapsdia’s. De auteur is Universitair Hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie aan de Universiteit Utrecht. Hij ontving in 2005 de Van Waterschoot Van der Gracht-penning, de hoogste onderscheiding in de Aardwetenschappen in Nederland. Landschappelijk Nederland 1 Inleiding 2 Het Zuid-Limburgse lössgebied 3 Het zuidelijk zandgebied 4 Het Midden-Nederlandse zandgebied 5 Het oostelijk zandgebied 6 Het noordelijk zandgebied 7 Het rivierengebied 8 Het westelijk veengebied 9 Het noordelijk veengebied 10 Het Zuiderzeegebied 11 Het zuidwestelijk zeekleigebied 12 Het noordelijk zeekleigebied 13 Het waddengebied 14 Het duingebied