MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Fysisch-geografisch onderzoek, Thema's en methoden; met cd-rom
AuteursBerendsen, H.J.A.
UitgeverVan Gorcum
Prijs € 39,50
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2010 5e herziene + CD-Rom
ISBN9789023245384
332 pagina′s

De wordingsgeschiedenis van Nederland is een boeiend onderwerp, waarbij inzicht in de methoden en resultaten van onderzoek zeer verhelderend kan zijn. Dit boek bevat een schat aan basisinformatie, die onmisbaar is om de ontstaanswijze van Nederland goed te kunnen doorgronden. Vele onderwerpen, die direct of indirect daarop betrekking hebben, worden indringend besproken: de analyse van sedimenten, de ontwikkeling van planten en dieren, en methoden waarmee de ouderdom van aardlagen kan worden bepaald. Daarnaast wordt ingegaan op wereldwijde veranderingen die voor Nederland van groot belang zijn: mogelijke oorzaken van het ontstaan van ijstijden, veranderingen in de zeespiegelstand, en het principe van het onderzoek van diepzee-sedimenten en landijskernen. Ook de gevolgen van een meteorietinslag aan het einde van het Krijt komen aan de orde. Tenslotte bevat het boek een overzicht van de voor Nederland belangrijke sedimentatiemilieus: glaciale en periglaciale afzettingen, kusten, rivieren en veenvorming. Deze vierde druk van ‘Fysisch-geografisch onderzoek’ is ingrijpend gewijzigd: de tekst is grotendeels herschreven, veel nieuwe inzichten zijn verwerkt, het aantal onderzoeksmethoden is uitgebreid, er zijn vele nieuwe figuren toegevoegd, de nieuwe lithostratigrafische indeling van het Tertiair en Kwartair is opgenomen, de literatuurverwijzing is uitgebreid en er is een CD-ROM toegevoegd met powerpoint presentaties. De CD-ROM bevat alle figuren uit het boek in kleur en een groot aantal landschapsdia’s. De auteur is Universitair Hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie aan de Universiteit Utrecht. Fysisch-geografisch onderzoek • Ontstaan van ijstijden, veranderingen van de zeespiegel, diepzeebodemonderzoek • Litho-, bio- en chronosfeer • Zware-mineralen- en grindanalyse • Kwartaire formaties • Ontwikkeling van het leven; zoogdieren uit het Kwartair van Nederland • 14C-analyse en dendrochronologie • Paleomagnetisme en plaattektoniek • Kusten, rivieren, veenvorming