MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Stadsvogels in hun domein, Vogels in de stad & vogelbescherming
AuteursJip Louwe Kooijmans
Uitgever 
Prijs € 14,95
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2014
ISBN978-90-5011-466-0
96 pagina′s

Zie voor voorbeeldpagina's: Klik hier

Natuur in de stad? Vroeger beleefde je natuur vooral in het buitengebied. Tegenwoordig krijgt stadsnatuur steeds meer aandacht vanwege haar positieve bijdrage aan het stadsklimaat. Van alle planten en dieren behoren vogels tot de meest zichtbare vertegenwoordigers in de stad. En steeds beter weten we welke invloed de stedelijke omgeving op vogels heeft.

Dit boek laat je kennis maken met 18 stadse vogelgemeenschappen in verschillende wijktypen. Welke vogelsoorten komen er voor en in welke aantallen? Nieuwe inzichten hierin helpen ons om nóg bewuster met stadsnatuur om te gaan. Scoort mijn wijk onder of boven het landelijk gemiddelde? Waarom ontbreken sommige vogels ? En wat moeten we daaraan doen?

Ontdek wat stadswijken aan vogels te bieden hebben. Of omgekeerd: wat vogels ons kunnen bieden. Want waar vogels zich prettig voelen zijn ook de stadsbewoners tevreden. Kortom: een vogelrijke wijk zegt iets over de kwaliteit van de leefomgeving ook in de stad. Hoe meer vogels, hoe rijker ons leefklimaat!

Onderwerpen: natuur in de stad, vogels, stadsvogels, vogelbescherming, huismus, vogelsoorten, vogelgemeenschappen, Meetnet Urbane Soorten MUS, stadsvogelbenchmark, stadsvogelgildes, wijktypen, stadswijken, stedelijke vernieuwing, monitoren, monitoring

Ism Vogelbescherming Nederland.

Jip Louwe Kooijmans (1966) keek als kind al gebiologeerd naar de vogels en hun gedrag in de tuin. Zijn passie voor vogels en interesse voor de mens en zijn leefomgeving combineert hij nu als specialist van vogels in het stedelijk gebied bij Vogelbescherming Nederland.