MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Natuur in de uitverkoop?, Beschouwingen over ecologie en economie; Vegetatiekundige Monografieën 5;
AuteursJoop Schaminée, John Janssen, Martijn van der Heijde
Uitgever 
Prijs van: € 22,95 voor: € 14,95
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2014
ISBN978-90-5011-482-0
162 pagina′s

'Natuur in de uitverkoop?' biedt een kritische beschouwing over de verbondenheid van natuur en economie, twee broers in een huis (oikos). Broers die elkaar soms de koppen lijken in de slaan, Kain en Abel, maar die elkaar ook geen moment kunnen missen. Het boek maakt duidelijk dat deze verbondenheid niet vrijblijvend is, maar noodzakelijk, en zo ook de samenwerking tussen ecologen en economen. Hiernaast bevat het zes beschouwingen die een brede waaier aan onderwerpen presenteren. Ieder hoofdstuk is geschreven door een student samen met een gerenommeerde vakgenoot. Is Natura 2000 een zegen of een ramp voor de Europese lidstaten? Wat schort er aan het huidige stelsel van natuurcompensatie in ons land? Is er toekomst voor een duurzame landbouw, duurzaam voor de ondernemer maar ook duurzaam voor natuur en landschap? Groene havens komen uitvoerig aan bod en de vraag wordt gesteld wat een korenbloem in de huidige tijd kost. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de economische betekenis van waterplanten, in een waterrijk land als het onze een belangrijk thema. Onderwerpen: ecologie, landschap, natuur en economie, Natura 2000, Ecologische hoofdstructuur, natuurcompensatie, habitatbank, geschiedenis van de landbouw, landbouwbeleid, natuur- en landschapsnorm, groene havens, natuurwaarden, natuurontwikkeling, natuurbeheer, kosteneffectiviteit, natuurakkers, ecosysteemdiensten ‘Natuur in de uitverkoop’ is het vijfde deel in de reeks Vegetatiekundige Monografieën >>, tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein. De eindredacteuren Joop Schaminée (hoogleraar aan beide universiteiten), John Janssen (lector aan de hogeschool) en Martijn van der Heide (lector aan de hogeschool) vertegenwoordigen samen vele jaren van ervaring op het gebied van de ecologie