MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Grasslands in Europe of high nature value, 24 voorbeeldstudies - ecologie, geschiedenis en bescherming
AuteursVeen, Peter; Jefferson, Richard; Dmidt de, Jacques; Straaten van der, Jan
Uitgever 
Prijs van: € 69,95 voor: € 38,00
TaalEngels;
Jaar van uitgifte2010 jan.
ISBN978-90-5011-316-8
320 pagina′s

Veel graslandgebieden in Europa zijn gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Deze halfnatuurlijke gebieden, soortenrijke graslanden, vinden hun oorsprong in een lange geschiedenis van extensieve landbouw. Grasslands of Europe geeft een uniek overzicht van en waardevolle achtergrondinformatie over deze waardevolle ecosystemen, aan de hand van 24 voorbeeldstudies van terreinen uit alle windstreken van Europa. Een belangrijk pleidooi voor de bescherming van deze qua natuur en landschap hoogwaardige gebieden. Geschreven voor zowel specialisten als een geïnteresseerd breder publiek. Trefwoorden: cultuurlandschappen, landschapsecologie, extensieve landbouw, natuurherstel, landschapsbeheer, halfnatuurlijke graslanden, soortenrijke cultuurgraslanden, blauwgraslanden, dotterbloemhooilanden, kalkgraslanden, heischrale graslanden, biodiversiteit Uit de pers ‘This book is a useful reference work for biologists, naturalists and enthusiasts for wildlife and landscapes. Its wealth of information is needed to convince funders, decision-makers and politicians of the ecological, cultural and socio-economic value of Europe's grassland biodiversity.' Bulletin of the European Dry Grassland