MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel The Lichens of Great Britain and Ireland
AuteursSmith, C.W.
Uitgever 
Prijs € 98,00
TaalEngels;
Jaar van uitgifte2017 second edition
ISBN978-0-9540418-8-5
1046 pagina′s

The Lichen Flora of Great Britain and Ireland published in 1992 was an outstanding achievement for British Lichenology. It was a pioneering work and the first of its type in Europe. This much enlarged revision reflects the considerable accumulation of new information that has occurred since the publication of the first edition and is symptomatic of the enormous advances in lichen taxonomy over the last two decades. There are keys to 327 genera and 1873 species, which is an increase of 386 species since it was first published. The publication provides detailed information on morphology, chemistry and distribution for each species written in language that is readily accessible, avoiding obscure terminology. Both the glossary and introductory sections have been expanded and the latter includes helpful advice on the identification and examination of lichens. The preparation of this new treatment has involved a large number of contributors both in the UK and overseas and represents the culmination of lichen studies at this time. This book is undoubtedly the standard work for the identification of lichens in Great Britain and Ireland and will be indispensable to all serious students of British, Irish and overseas lichenology and other biologists working in related fields of ecology, pollution, chemical and environmental studies. Goed nieuws voor korstmossenminnend Nederland: er is een nieuw determinatieboek van de Britse korstmossen verschenen, een geheel herziene editie van de flora uit 1992. In het boek worden 1873 soorten behandeld, 500 meer dan in de vorige editie. Het boek bevat nagenoeg alle Nederlandse soorten. De determinatietabellen en soortteksten zijn ten opzichte van de eerste editie sterk verbeterd en nagenoeg allemaal aangepast aan de huidige kennis over de verspreiding en ecologie. Een nieuwe editie van een flora brengt ook veel naamswijzigingen met zich mee. De Nederlandse standaardlijst en online-verspreidingsatlas zijn vorig jaar aan deze nieuwe naamgeving aangepast. BLWG'er André Aptroot werkte mee aan de totstandkoming van dit vuistdikke nieuwe standaardwerk. De eerste editie van dit werk, gepubliceerd in 1992, was een buitengewone prestatie voor het Britse korstmosonderzoek. Het was een pionierswerk en de eerste van zijn soort in Europa. Deze erg uitgebreide revisie weerspiegelt de aanzienlijke verzameling van nieuwe informatie die verschenen is sinds de eerste publicatie en is symptomatisch voor de enorme vooruitgang die de laatste twee decades gemaakt is in de lichenen-taxonomie. Er zijn sleutels tot 327 geslachtennen 1.873 soorten.. Dat is een toename met 386 soorten. Het boek brengt gedetailleerde informatie over morfologie, chemie en verspreiding van elke soort, geschreven in een zeer toegankelijke taal waarbij obscure terminologie vermeden wordt. Zowel de verklarende woordenlijst als de inleidende hoofdstukken werden uitgebreid en bevatten handige adviezen over de identificatie en het onderzoek van korstmossen. Bij de voorbereiding van deze nieuwe editie is beroep gedaan op een groot aantal medewerkers uit het Verenigd Konikrijk en daarbuiten, die de top van het kostmosonderzoek vertegenwoordigen. Dit boek is ongetwijfeld hét standaardwerk voor de identificatie van korstmossen in Groot-Brittanië en Ierland. Het is onmisbaar voor alle serieuze onderzoekers van korstmossen, ook buiten de regio, en ook voor andere biologen die met verwante onderwerpen, als ecologie, vervuiling, chemische en milieustudies, werken