MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Herfstschroeforchis, Portret van een laatbloeier
AuteursWillems, J.H.
Uitgever 
Prijs € 15,00
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2006 aug.
ISBN978-90-74508-12-4
80 pagina′s

Onderwerp van deze verhandeling zijn de processen die zich afspelen in een populatie van de inheemse Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis; Orchidaceae), gedurende een aaneengesloten periode van 25 jaar in een natuurreservaat in Zuid-Limburg. Langjarige waarmemingsreeksen zijn buitengewoon waardevol, echter ook zeer zeldzaam. Het onderzoek is gebaseerd op het jaarlijks volgen van een aantal individuele planten. Door de lange periode van het onderzoek is het mogelijk een onderscheid te maken tussen eenduidige trends en onregelmatige schommelingen in de demografische ontwikkeling van de populatie. De Herfstschroeforchis onderscheidt zich van de andere inheemse Orchideeën niet alleen door een bescheiden en weinig kleurrijke bloeiwijze, maar vooral door het gegeven dat de bloeiperiode in de nazomer valt. Het rozet van bladeren is gedurende het grootste deel van het jaar bovengronds aanwezig en slechts absent gedurende de zomermaanden als een erfenis van de zuidelijke herkomst van de soort. De Herfstschroeforchis is, behalve in het gebied van de Middellandse Zee, een zeer sterk bedreigde soort in de rest van het verspreidingsgebied. Meer dan 90% van de groeiplaatsen is verdwenen als gevolg van de rigoureuze veranderingen in het landgebruik gedurende de afgelopen eeuw. Voor een doelmatige bescherming van de nog resterende populaties is het noodzakelijk kennis te hebben van de fenologie en demografie van deze weinig opvallende plantensoort.