MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Het Nederlandse landschap, Een historisch-geografische benadering
AuteursBarends, S. e.a. (red)
UitgeverMatrijs
Prijs € 21,95
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2010, tiende herziene druk
ISBN978-90-5345-370-4
208 pagina′s

Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot een cultuurlandschap. Dit gebeurde aanvankelijk stapsgewijs, door kleine veranderingen die nu vaak als cultuur-historisch waardevolle elementen worden gezien. In de laatste decennia verandert het landschap zeer snel. Het ontstaan en de groei van de steden nemen daarbij een eigen plaats in. Nederland wordt dan ook wel eens een landschap vol steden genoemd. In Het Nederlandse landschap staat de invloed van de mens op het landschap in wisselwerking met de natuurlijke omstandigheden centraal. De auteurs geven vanuit een historisch-geografische benadering een actueel overzicht van de Nederlandse landschapstypen en de stedelijke ontwikkeling. Deze achtste totaal gewijzigde druk is rijk geïllustreerd en uitgebreid met een hoofdstuk over de voor Nederland zo essentiële droogmakerijen.